Το Ιατρείο

Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού. Είναι το πλέον εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα και απαραίτητα μηχανήματα για να προσφέρει σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στα νοσήματα και τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης με τη βοήθεια της εργοσπιρομέτρησης και εξειδικευμένου λογισμικού, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο έλεγχο τόσο σε αθλητές αλλά και σε όσους επιθυμούν να ελέγξουν (checkup) τη φυσική τους κατάσταση.

Εργοσπιρομέτρηση

Έλεγχος φυσικής κατάστασης

Fractional Exhaled Nitric Oxide (FENO)

Eκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (FeΝΟ)

Έλεγχος Αθλητών

Σπιρομέτρηση – Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής

Σπιρομέτρηση σε παιδιά

Μελέτη ύπνου

Αέρια Αρτηριακού αίματος – Μέτρηση Γαλακτικού Οξέως

Βρογχοσκόπιο με φορητή πηγή φωτός

Πληθυσμογραφία και Διαχυτική Ικανότητα

Πληθυσμογραφία και Διαχυτική Ικανότητα