Σύντομο Βιογραφικό

Συμμετοχή σε ιατρικά συγγράμματα

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά

 • Laspos C, Metaxas E, Nicolaou Z. Einsatz einer Unterkiefer-Protrusionsschiene zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe The use of Mandibular Advancement Devices for Treatment of  Obstructive Sleep Apnea. Inf Orthod Kieferorthop 2016; 48: 249–253.
 • Metaxas EI, Balis E, Papaparaskevas J, Spanakis N, Tatsis G, Tsakris A.Bronchiectasis exacerbations: The role of atypical bacteria, respiratory syncytial virus and pulmonary function tests. Can Respir J. 2015 May-Jun;22(3):163-6.
 • Kapetanakis T, Siempos II, Metaxas EI, Kopterides P, Agrogiannis G, Patsouris E, Lazaris AC, Stravodimos KG, Roussos C, Armaganidis A. Metabolic acidosis may be as protective as Hypercapnic acidosis in an ex vivo model of severe Ventilator Induced Lung Injury: A pilot Study. BMC Anesthesiol. 2011 Apr 13;11(1):8. [Epub ahead of print]
 • Αλεβετσοβίτης Γ, Γιαννόγλου Δ, Chaanine A, Καουρή Σ, Μεταξάς Ε, Σαραμάντου Ι, Μυρωνίδου Τζουβελέκη Μ. Τα νέα συνδυασμένα εμβόλια. Γαληνός, 44;1 (81-91) 2002

Ανακοινώσεις – παρουσιάσεις σε Διεθνή ιατρικά συνέδρια

 • Evangelos Balis , Eugenios Metaxas , Despina Chrysovergi, Iosif Papaparaskeuas, Nikolaos Spanakis, George Tatsis, Athanasios Tsakris. The role of viruses and other atypical bacteria in bronchiectasis’ exacerbations. European Respiratory Society, 21st Annual Congress, P2550, Amsterdam 2011
 • Konstantinos Kotsifas, Eugenios I. Metaxas, Anna Takou, Marinos Fasianos, Adamantia Sotiriou, and George Tatsis. Visceral Leishmaniasis With Endobronchial Involvement In An Immunocompetent Adult. Am. J. Respir. Crit. Care Med., May 2010; A4727. New Orleans 2010
 • Eugenios I. Metaxas, Konstantinos Kotsifas, George Tatsis, Ioanna Haziri, Panagiotis Simpsiris, and Ioannis Ntanos. Paradoxical Response To Antituberculous Therapy, As An Expression Of Immune Reconstitution Syndrome, In A Patient Receiving Infliximab. Am. J. Respir. Crit. Care Med., May 2010; A5457. New Orleans 2010
 • Vassiliki Filaditaki, Evangelos Balis, Georgia Makrantoni, Konstantinos Kotsifas, Metaxas Eugenios, Maria Augoulea, Ira Michaelidou, George Tatsis. Safety and effectiveness of flexible endobronchial cryotherapy as a diagnostic and concurrently therapeutic modality. European Respiratory Society, 20th Annual Congress, P4165, Barcelona 2010
 • Eugenios Metaxas, Evangelos Balis, Konstantinos Kotsifas, Maria Avgoulea, Georgia Makrantoni, George Boulbasakos, George Tatsis. Hierarchy of common lung function parameters in diagnosing COPD using discriminant analysis. European Respiratory Society, 20th Annual Congress, P1058, Barcelona 2010
 • Eugenios Metaxas, Konstantinos Kotsifas, Evangelos Balis, Maria Avgoulea, Nikolaos Tatsis, George Boulbasakos and George Tatsis. Comparison of GOLD and Lower Limit of Normal Criteria in the Diagnosis of COPD Using Prediction Equations From Local Population. Chest Meeting Abstracts 2010, 138: 689A, Vancouver 2010
 • Maria Avgoulea, Niki Apostolopoulou, Evangelos Balis, Nikolaos Spanakis, Eugenios Metaxas, Athanasios Tsakris, and George N. Tatsis. Ιdentification of upper respiratory tract viral pathogens isolated from nasal swabs using oligonucleotide microarray.Chest Meeting Abstracts 2009, 136: 65S-f. San Diego, California 2009
 • Vasiliki Filaditaki, Georgia Makrantoni, Maria Avgoulea, Evangelos Balis, Eugenios Metaxas, Apostolos Pappas, and George N. Tatsis. Flexible endobronchial cryotherapy as an effective and safe and rapid diagnostic and concurrently therapeutic modality. Chest Meeting Abstracts 2009, 136: 87S. San Diego, California 2009
 • Eugenios I. Metaxas, Konstantinos Kotsifas, Evangelos Balis, Maria Avgoulea, Nikolaos Tatsis, and George N. Tatsis. Comparison of chronic obstructive pulmonary disease diagnosis using european coal and steel community equations and equations derived locally from healthy population. Chest Meeting Abstracts 2009, 136: 91S. San Diego, California 2009