Αποποίηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι ενημερωτικού και μόνο χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για τους εξωτερικούς συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο των οποίων σε καμία περίπτωση δεν υιοθετείται. Καταβάλλεται όμως προσπάθεια να ανανεώνεται συνεχώς το περιεχόμενο τους ώστε να αντανακλά τα σύγχρονα δεδομένα.

Τα κείμενα αυτά προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς αδρής ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων. Καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι γενικές δεν έχουν εφαρμογή στο σύνολο των ασθενών. Η αναγκαιότητα διενέργειας ή μη, μίας διαγνωστικής εξέτασης, καθορίζεται με βάση τη διαγνωστική προσέγγιση που ακολουθεί ο εκάστοτε θεράπων ιατρός, καθώς δεν έχουν εφαρμογή όλες οι εξετάσεις στο σύνολο των παθήσεων ή/και των ασθενών.

Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν την άποψη του θεράποντος ιατρού του ασθενούς καθώς ο κάθε ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα υπό σωστή ιατρική παρακολούθηση.