Συσκευές προώθησης κάτω γνάθου για αντιμετώπιση άπνοιας και ροχαλητού

Einsatz einer Unterkiefer-Protrusionsschiee zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe

Άρθρο στα Γερμανικά

Comments are closed.