Ηλεκτρονικό Τσιγάρο

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο (e-cigarette, electronic cigarette) αποτελεί έναν νέο τρόπο παράδοσης στους καταναλωτές προϊόντων καπνού.

Καθώς αποτελούν καινούρια προϊόντα δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν είτε τη χρησιμότητα είτε την ασφάλειά τους. Για αυτό το λόγο δεν έχουν πάρει έγκριση από κανένα οργανισμό φαρμάκων όπως ο Ευρωπαϊκός (ΕΜΕΑ) ή ο Αμερικανικός (FDA). Το ίδιο ισχύει και άλλα παρόμοια προϊόντα όπως ο μασώμενoς καπνός, το snuss (σουηδικό ενδοστοματικό προιόν καπνού), το διαλυόμενο καπνό και τον ναργιλέ. Σημειωτέων πως κάποιες μη Ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση των των ηλεκτρονικών τσιγάρων λόγω ακριβώς της έλλειψης δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια τους.

Τα προϊόντα αυτά (Ηλεκτρονικά Τσιγάρα) περιέχουν διάφορες ουσίες με άγνωστη μακροπρόθεσμη δράση στο ανθρώπινο σώμα. Για παράδειγμα κάποια περιέχουν καρκινογόνες και τοξικές χημικές ουσίες όπως διαιθυλενογλυκόλη, ένα συστατικό που χρησιμοποιείται σαν υλικό απόψυξης.

Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (European Respiratory Society, ERS) επισήμως ΔΕΝ θεωρεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως εναλλακτική λύση στο κάπνισμα ούτε τα θεωρεί ως εγκεκριμένη μέθοδο τη διακοπή καπνίσματος. Δεν τα θεωρεί έστω κατάλληλα για εναλλακτική χρήση σε χώρους όπου το κάπνισμα απαγορεύεται.

Υπάρχουν όμως στο εμπόριο συσκευές οι οποίες δεν περιέχουν νικοτίνη. Μία τελευταία έρευνα από Ιταλία, για μία τέτοια συσκευή χωρίς νικοτίνη, αναφέρει καλά αποτελέσματα στην προσπάθεια διακοπής καπνίσματος. Τα αποτελέσματα όμως ήταν στατιστικά σημαντικά μόνο μεταξύ των ατόμων με ψηλό δείκτη συμπεριφορικής εξάρτησης όπως αυτή ορίζεται στο ερωτηματολόγιο των Glover Nilsson.

Καθώς η σύγχρονη ιατρική βασίζεται σε δεδομένα μέσω μελετών, η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε όσους πραγματικά επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα να ακολουθήσουν μεθόδους βασισμένες σε αποδείξεις. Οι μέθοδοι αυτοί (θεραπεία συμπεριφοράς & φαρμακευτικά σκευάσματα) εφαρμόζονται στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος τα οποία υπάρχουν πλέον ανά το Παγκύπριο.