Άσθμα

Τί είναι το άσθμα;
Το άσθμα είναι μια χρόνια πάθηση των πνευμόνων η οποία χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και απόφραξη των βρόγχων (αεραγωγών). Η απόφραξη αυτή μεταβάλλεται, συνήθως είναι διαλείπουσα αλλά σε κάποιους ασθενείς μπορεί να γίνει πιο επίμονη. ΔΕΝ πρέπει να γίνεται με σύγχυση με τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με την οποία έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Ποιούς προσβάλει το άσθμα;
Το άσθμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και προσβάλλει τόσο παιδιά όσο και ενήλικες.

Πού οφείλεται το άσθμα;
Χωρίς να είναι ακόμη πλήρως γνωστές και κατανοητές όλες οι αιτίες, με την ανάπτυξη του άσθματος έχουν σχετιστεί τόσο γονιδιακοί όσο και περιβαλλοντολογικοί (αλλεργίες, μόλυνση περιβάλλοντος) παράγοντες, Διάφορες άλλες αιτίες όπως η έντονη άσκηση, ο κρύος αέρας αλλά και λοιμώξεις μπορεί να προκαλέσουν ασθματικές κρίσεις.

Ποιά είναι τα συμπτώματα;
Τα κύρια συμπτώματα είναι ο συριγμός (σφύριγμα στο στήθος), η δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια) και το αίσθημα βάρους ή σφίξιμο στο στήθος. Σε κάποιους ασθενείς το μόνο σύμπτωμα το οποίο παρουσιάζεται είναι ο χρόνιος βήχας.

Σπιρομέτρηση Άσθμα, Asthma Spirometry

Σπιρομέτρηση πάσχοντος από άσθμα

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η αρχική υποψία τίθεται με βάση τα συμπτώματα, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, ενώ επιβεβαιώνεται με τη μέτρηση της ροής του αέρα οπότε και παρατηρείται η μεταβαλλόμενη απόφραξη των αεραγωγών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη σπιρομέτρηση είτε με τη χρήση μίας φορητής συσκευής το ροόμετρο (Peak Flow Meter).

Peak Flow Meters - Ροόμετρο

Ροόμετρα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση του άσθματος

Σε ατοπικό – αλλεργικό άσθμα, η παραγωγή του εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeΝΟ) αυξάνεται. Οπότε η εύρεση τιμών ψηλών τιμών FeΝΟ μπορεί να θέσει τη διάγνωση.

Fractional Exhaled Nitric Oxide (FENO)

Fractional Exhaled Nitric Oxide (FENO)

Σε περιπτώσεις άσθματος σχετιζόμενο με την άσκηση ο ασθενής υποβάλλεται σε εργοσπιρομετρία. Σημειώνεται πως σε περιόδους μακριά από εξάρσεις όλες οι μετρήσεις μπορεί να φυσιολογικές. Χρήσιμο, αλλά όχι πάντα εφικτό, είναι να βρεθεί ο ενοχοποιητικός παράγοντας και να γίνει έτσι προσπάθεια αποφυγής ή αντιμετώπισής του.

Εργοσπιρομέτρηση - Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης

Εργοσπιρομέτρηση – Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης

Ποιά είναι η θεραπεία;
Για την αντιμετώπιση των κρίσεων χρησιμοποιούνται κυρίως βρογχοδιασταλτικά φάρμακα, είτε με τη μορφή εισπνοών είτε με μορφή νεφελωμάτων. Για μακροχρόνιο έλεγχο της φλεγμονής τα κύρια, αλλά όχι μόνα φάρμακα, είναι τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.

Astma-medication εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και βρογχοδιασταλτικά

Συσκευές με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και βρογχοδιασταλτικά τα οποία χορηγούνται σε ασθενείς με άσθμα

Είναι σοβαρή πάθηση;
Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μία φυσιολογική ζωή. Εάν ο ασθενής έχει τακτική παρακολούθηση από πνευμονολόγο και λαμβάνει τη πρέπουσα αγωγή, τότε τα συμπτώματα υποχωρούν μέχρι και στο 95% των ασθενών. Σε μερικούς όμως ασθενείς κάποιες κρίσεις μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρες.