Ταλαντωσιμετρία

Ένα πρόσθετο όφελος στη διάγνωση του άσθματος μπορεί να προσφέρει η τεχνική της ταλαντωσιμετρίας. Η ταλαντωσιμετρία μετρά την ολική αναπνευστική αντίσταση συνδέοντας το στόμα του ασθενούς με ένα πνευμοταχογράφο και μια πηγή που παράγει κύματα αέρα πολύ χαμηλού όγκου Με τη μέθοδο αυτή, η πίεση και η ροή αέρα στο στόμα καταγράφονται ταυτόχρονα.

Ταλαντωσιμετρία για τη μέτρηση των πνευμονικών αντιστάσεων

Ταλαντωσιμετρία για τη μέτρηση των πνευμονικών αντιστάσεων

Οι ταλαντώσεις της ροής του αέρα που παράγoνται τεχνητά από το μεγάφωνο σε συχνότητες από 2 έως 30 Ηz επιπροβάλονται στη φυσιολογική ροή σε επίπεδο αναπνεόμενου όγκου. Η προκύπτουσα πίεση και ο ρυθμός ροής υφίστανται ανάλυση Fourier για να καθοριστεί η μηχανική συμπεριφορά του αναπνευστικού συστήματος.

H εξέταση απαιτεί ελάχιστη συνεργασία του ασθενούς καθώς διενεργείται με τον ασθενή απλά να αναπνέει ήρεμα. Αυτό καθιστά την εξέταση ιδανική για άτομα τα οποία δυσκολεύονται να συνεργαστούν για σπιρομέτρηση όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.  Τα αποτελέσματα μπορεί να αντικαταστήσουν, να συμπληρώσουν ή να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της σπιρομέτρησης. Μία μείωση στη συνολική αντίσταση του αναπνευστικού συστήματος η αναπνευστική αντίσταση στα 5Hz- (R5) κατά 20-25% θεωρείται ισοδύναμη με μια αύξηση κατά 12% του FEV1 μετά από βρογχοδιαστολή, ενώ αύξηση της R5 κατά 35% θεωρείται ισοδύναμη με μια μείωση κατά 20% του FEV1 κατά τη διάρκεια δοκιμασίας βρογχικής πρόκλησης με μεταχολίνη.

Η ταλαντωσιμετρία μπορεί να διενεργηθεί σε παιδιά άνω των 2 ετών

Η ταλαντωσιμετρία μπορεί να διενεργηθεί σε παιδιά άνω των 2 ετών

Η ευκολία διενέργειας της παλμικής ταλαντωσιμετρίας την καθιστά μία καλή εναλλακτική μέθοδο για διερεύνηση αναστρεψιμότητας ή παρουσίας βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, σε όλα τα άτομα άνω των 2 ετών. Προσφέρει έτσι μία μετρήσιμη παράμετρο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του παιδικού άσθματος.