Στατικοί όγκοι – Πληθυσμογραφία – Πνευμονικές Αντιστάσεις

Με την πληθυσμογραφία μετράμε τη συνολική ποσότητα του αέρα που υπάρχει στους πνεύμονες. Γενικά,  όσο κι αν προσπαθήσουμε δεν μπορούμε να αδειάσουμε ποτέ όλον τον αέρα που υπάρχει στους πνεύμονες μας. Η μέτρηση του αέρα αυτού, του υπολειπόμενου όγκου αέρα όπως ονομάζεται (Residual volume – RV) μας  βοηθάει να διαγνώσουμε νοσήματα που οδηγούν σε παγίδευση αέρα όπως για παράδειγμα η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και το άσθμα.

Η εξέταση επίσης είναι χρήσιμη για να μετρήσουμε το συνολικό όγκο των πνευμόνων σε νοσήματα τα οποία μειώνουν την ολική χωρητικότητα των πνευμόνων (Total Lung Capacity – TLC)  όπως για παράδειγμα η  πνευμονική ίνωση και η πνευμονική υπέρταση.

Μέτρηση στατικών όγκων (πληθυσμογραφία)

Κατά την ίδια δοκιμασία γίνεται και μέτρηση των πνευμονικών αντιστάσεων (RaW) με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με την ταλαντωσιμετρία (Oscillometry).

Η εξέταση συνήθως συνδυάζεται με τη μέτρηση της διαχυτικής ικανότητας (DLCO).