Διάχυση (διαχυτική ικανότητα)

Η μέτρηση διαχυτικής ικανότητας (διάχυση, diffusion capacity, DLCO) είναι μία ακριβής και  ευαίσθητη μέθοδος με την οποία μετράμε το πόσο καλά μεταφέρεται το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα από τους πνεύμονες στο αίμα και αντίθετα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ανταλλαγή αερίων. Παθήσεις οι οποίες προσβάλλουν το διάμεσο ιστό του πνεύμονα και την κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στην ανταλλαγή αερίων με συνέπεια τη δύσπνοια και την αναπνευστική ανεπάρκεια.  Τέτοια νοσήματα είναι η πνευμονική ίνωση, η σαρκοείδωση και πληθώρα νοσημάτων.  Επίσης, αξιολογείται η ζημιά που έχει προκαλέσει το κάπνισμα στους πνεύμονες καθώς το εμφύσημα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια προκαλούν διαταραχές στην αναπνοή και την ανταλλαγή αερίων.

Μέτρηση Διαχυτικής Ικανότητας

Η κύρια μέθοδος είναι η μέθοδος της της μιαs εισπνοής. Κατά τη δοκιμασία εισπνέεται μείγμα ηλίου και μονοξειδίου του άνθρακος (CO) γνωστής συγκέντρωσης και μετριέται η μέτρηση του τελοεκπνευστικού αέρα μετά από κράτημα της αναπνοής για 10 δευτερόλεπτα. Έτσι μετράται ο ρυθμός εξαφάνισης του CO και καθορίζεται η διαχυτική ικανότητα και ο συντελεστής διάχυσης (DLCO, kCO).

Ανταλλαγή αερίων – οξυγόνου και το διοξειδίου του άνθρακα – από τους πνεύμονες στο αίμα και αντίθετα.