Δερμοαντίδραση Mantoux

Η δερμοαντίδραση mantoux είναι ένας τρόπος για να ελέγξουμε εάν κάποιος ήρθε σε επαφή με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Δε μας λέει ωστόσο εάν κάποιος νοσεί από φυματίωση ή εάν απλώς ήρθε σε επαφή με αυτή. Βασίζεται στην έγχυση ενδοδερμικά μικρής ποσότητας φυματινικής πρωτεΐνης στο αντιβράχιο και το αποτέλεσμα ελέγχεται μετά 48-72 ώρες. Όπως όλες οι εξετάσεις παρουσίαζει τόσο ψευδώς αρνητικά όσο και ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Mantoux tuberculin skin test

Μία πιο καινούρια και αξιόπιστη μέθοδος συγκριτικά με τη δερμοαντίδραση, η οποία δινεργείται με αιμοληψία, γίνεται με τη μέθοδο της interferon-γ release assay – IGRA (QuantiFERON-TB Gold & T-SPOT.TB)