Βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση χρησιμοποιείται για την άμεση εξέταση της τραχείας και των μεγάλων βρόγχων.

Είναι ένας απλός, άμεσος και αξιόπιστος τρόπος εξέτασης των πνευμόνων. Γίνεται με την είσοδο στον πνεύμονα, μέσω της μύτης ή του στόματος, ενός λεπτού σωλήνα, με οπτική ίνα στο άκρο στους πνεύμονες. Η βρογχοσκόπηση έχει σκοπό είτε να διαγνώσει είτε να αποκλείσει διάφορες ασθένειες. Συχνά όμως τα ευρήματα δεν είναι διαγνωστικά και δεν δίνουν μια άμεση απάντηση στα ερωτήματα οπότε χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Σωστό όμως είναι να μη δίνεται απάντηση μέχρις ότου ολοκληρωθούν και οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Bronchoscopy nci-vol-1950-300

Ενδείξεις για βρογχοσκόπηση είναι η παρουσία σκιάσεων στην ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία θώρακος, μια πνευμονία που δεν υποχωρεί με τα συνήθη αντιβιοτικά, ή για την παρακολούθηση της πορείας μίας νόσου.

Η βρογχοσκόπηση είναι εξέταση απλή εφόσον διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό. Διαρκεί συνήθως 10-15 λεπτά και δε χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία.