Αέρια αίματος

Τα αέρια αρτηριακού αίματος είναι μία απλή εξέταση για να καθορισθεί εάν υπάρχει κάποια διαταραχή στην ποσότητα του οξυγόνου (PΟ2) ή του διοξειδίου του άνθρακα (PCO2) στο αίμα που μπορεί να υποδεικνύει βλάβη στους πνεύμονες, την καρδιά, τα νεφρά ή ακόμη και στον εγκέφαλο. Η εξέταση πραγματοποιείται με λήψη αρτηριακού αίματος, συνήθως από την κερκιδική αρτηρία.

Λήψη αερίων αίματος από αρτηρία

Παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, η νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια, η παρόξυνση άσθματος και πολλές άλλες μπορεί να επηρεάσουν την ποσότητα των αερίων του αίματος ή τη λεγόμενη οξεοβασική ισορροπία. Έτσι μπορεί να παρουσιαστεί υποξυγοναιμία (αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι) όπου παρατηρείται χαμηλό οξυγόνο, υπερκαπνία (αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου ΙΙ) όπου παρατηρείται ψηλό διοξείδιο του άνθρακα, μεταβολική ή αναπνευστική οξέωση (πτώση του ph) όπου παρατηρείται αυξημένη οξύτητα του αίματος, μεταβολική ή αναπνευστική αλκάλωση (άνοδος του ph) όπου παρατηρείται μειωμένη οξύτητα του αίματος.

Η εξέταση αυτή είναι πολύ χρήσιμη όταν πραγματοποιείται στα πλαίσια της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως / εργοσπιρομέτρησης. Η μέτρηση, ανάλογα με την περίσταση, του οξυγόνου, των ηλεκτρολυτών και του γαλακτικού οξέως δίνει πολύτιμες επιπρόσθετες πληροφορίες.