Εξετάσεις

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε συνδέσμους που εξηγούν με σχετικά απλά λόγια τις κυριότερες διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν στο αναπνευστικό σύστημα*

*Η αναγκαιότητα διενέργειας ή μη, μίας διαγνωστικής εξέτασης, καθορίζεται με βάση την εξατομικευμένη διαγνωστική προσέγγιση που ακολουθεί ο εκάστοτε θεράπων ιατρός καθώς δεν έχουν εφαρμογή όλες οι εξετάσεις στο σύνολο των παθήσεων ή/και των ασθενών